1 - 4 of 4  ::  JOIN  ::   ::  Info  ::  Next Ring  
den svenska visan visringen - Denna ring tillägnas den svenska visan. Alla som har vistexter, är visartister, eller vars sida går i visans tecken är v

  Login   Signupden svenska visan visringen

Listed in:
Home > Music > Songwriting
Manager: minatase
Denna ring tillägnas den svenska visan. Alla som har vistexter, är visartister, eller vars sida går i visans tecken är välkommen att gå med! This is a WEBring for songs in swedish.
 

Sponsored Links


   Filikromen - vissamlingen Preview Go
Filikromen - en vissamling som kom ut för drygt 100 år sedan med 200 skämtsamma sånger med musik
   Textsajter Preview Go
Länksida till texter på nätet
   Evert Taubes hemsida Preview Go
En hemsida om nationalskalden, poeten, trubaduren, vissångaren och författaren Evert Taube.


   Suddes dryckesvisor Preview Go
Egna alster och sammanställning av dryckesvisor från Chalmersspexet


Contact Us | Copyright © 2001-2019 WebRing®, Inc. Terms of Service - Help - Privacy Policy